Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Η Εκδήλωση του ΓΠΑ για τους κήπους στο Τατόι, της Πέμπτης 19/05/2011Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά στη χθεσινή παρουσίαση για τους
κήπους στο Τατόι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου υπό την Δ/ρια Δρα Μαρία Παπαφωτίου και τους Συνεργάτες της.
Η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη. Η μεθοδική συνέχιση μπορεί να αναδείξει
περισσότερα πράγματα για τους κήπους των Ανακτόρων.

Η βάση ιστορικών δεδομένων για να γίνουν οι πρώτες προτάσεις, ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα και υπάρχει αρκετό ακόμη υλικό που θα μπορούσε να αντληθεί από πηγές του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού.

Αναφέρθηκαν πολλά πράγματα στη συζήτηση για το πώς προσεγγίζει κανείς το θέμα ανάδειξης του χώρου «κτήμα Τατοΐου», κομματιαστά ή στο σύνολο των 42.000 στρεμμάτων.

Η δασοπονική προσέγγιση διαφάνηκε να προβάλλει αναγκαία και υποχρεωτική με ισχυρό το στοιχείο του «δασικού τοπίου κτήματος» ως αυτόνομη μεν εξέλιξη και δομή, αλλά και σαν αναπόσπαστο υποσύνολο της Πάρνηθας.

Η επικρατούσα  διεθνής πρακτική πριν την όποια σύνταξη συνοπτικών σχεδίων
master plan ανοικτού χώρου με «προαποτύπωση και προκαθορισμό των χρήσεων και καλύψεων γης» και των διαχειριστικών προγραμμάτων, ξεκινά πάντοτε από το σύνολο του διαθέσιμου χώρου (λαμβάνοντας το «κτήμα» σαν μία ενιαία οντότητα - ζωντανό οργανισμό...) καταγράφοντας και αποτυπώνοντας με τη μέγιστη ακρίβεια, τα δεδομένα γης μέσα σ' αυτό και σε μια περιμετρική αναγνωριστική ζώνη εκτός των ορίων του, με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία (φωτογραμμετρικές & GIS αποτυπώσεις βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων, γεωγραφική περιγράμμιση και οριοθέτηση χρήσεων και καλύψεων γης ή με επικαιροποίηση προγενέστερων χαρτών και αποτυπώσεων, δημιουργία βοτανικού αρχείου κατά είδος, την προέλευση, τη φυτοϋγειονομική κατάσταση, ηλικία κλπ, και οριοθέτηση των ευαίσθητων οικότοπων και στοιχείων άμεσης προστασίας... ).

Γίνεται σαφές πάντως ότι θα χρειαστεί πολύ εκτεταμένη πρωτογενής δουλειά, πριν τοποθετηθεί κανείς "περί την οριστική μορφή του κτήματος και των επί μέρους συστατικών και λειτουργιών του"... Ίσως χρειαστεί και περιβαλλοντική Μελέτη πριν προταθούν χρήσεις, αναπλαστούν κήποι, ανακαινιστούν κτίρια και αρχίσει ο χώρος να δέχεται "ανθρώπινο φόρτο".....  Είμαστε μπροστά σε ειδική περίπτωση "forest park management"... και όχι σε "τοπικό ή υπερτοπικό αστικό πάρκο" πανηγυριών και συναυλιών....   

Η εστίαση στην ανάπλαση κήπου, αγροκτημάτων, αμπελιών και τη λειτουργία ελαιοτριβείου και οινοποιείου σαφώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας και των προτάσεων αποκατάστασης και δράσεων προτεραιότητας. Το νόημα των προτάσεων αυτών αποδόθηκε άριστα από τους ομιλητές, συμπαρουσιαστές και τους συζητητές.

Η παρουσίαση έδειξε ότι όταν η επιστημονική προσέγγιση διαθέτει πέραν από τη
«γεωπονική» γνώση και τον ενθουσιασμό και επάρκεια πληροφόρησης βάσης (π.χ.
ιστορικά στοιχεία) το αποτέλεσμα μπορεί να αποκτά νόημα και προοπτική για
παραπέρα βελτιώσεις και επέκταση.

Αυτό που επιβάλλεται να συνοδεύει τις όποιες προτάσεις προσχεδίων ερευνητικού χαρακτήρα, είναι η μελέτη (μελέτες) εφαρμογής που θα ορίζουν τις επεμβάσεις στον χώρο κατά προτεραιότητα και φάσεις, με σαφή όμως «Μελετητική Μέθοδο» (π.χ. αντιπροσωπευτικά Design Briefs κατά σημεία, κατά μήκος των διαδρομών, σχέδια λεπτομερειών, κλπ ) και οπωσδήποτε μια σαφή κοστολόγηση των προτάσεων με παράλληλο χρονοδιάγραμμα φάσεων και επεμβάσεων.

Μια εμπεριστατωμένη τεχνικο-οικονομική περιγραφή των επεμβάσεων και των αναγκών με «τρανταχτή» τεκμηρίωση της «αναγκαιότητας να αποκατασταθεί το Τατόι», αποτελούν πάντοτε το καλύτερο εργαλείο στην εξεύρεση πόρων από κρατικές πηγές και χορηγίες.

Κρίνω ότι η προσπάθεια της ομάδας της Καθηγητού του ΓΠΑ Κυρίας Παπαφωτίου, αν και αφορά το κεντρικό αλλά σημαντικό μέρος του κτήματος, αποτελεί ένα πρώτο «επιστημονικό βήμα», που χτίζει όμως βάσεις για μια καλή συνέχεια, αλλά συγχρόνως ενημερώνει και ευαισθητοποιεί.

Δρ Σταμάτης Σεκλιζιώτης
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αρχιτέκτων Τοπίου (PhD, Birmingham UK)
Πρόεδρος του Δ.Σ. «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»Παρερμηνείες των Θέσεων των «ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» που εκφράστηκαν στο Δελτίο Τύπου της 19ης Μαΐου 2011 για το κτήμα Τατοϊου

Αγαπητοί φίλοι των «ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Με αφορμή (ευτυχώς περιορισμένων) κρουσμάτων παρερμηνείας των θέσεών μας για τα δρώμενα και τους χειρισμούς γύρω από το κτήμα Τατοϊου, επιτρέψτε μας να διευκρινίσουμε τα παρακάτω.
1.      Δεν χρειάζεται να δημιουργούνται θέματα από το μηδέν
2.      Κάποιοι πιθανώς να ενοχλούνται από τις θέσεις μας & είναι αναμενόμενο γιατί η δική μας οπτική γωνία δημοσιοποιείται και ακούγεται για πρώτη φορά και μάλιστα με διαφορετική αντίληψη για το θέμα, την «ολιστική» θεώρηση του τοπίου όπως εμείς την αποκαλούμε (the holistic landscape approach)
3.      Οι «ΓΕΩΠΟΝΟΙ» οι «ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ» οι «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ» και τα Μέλη των «ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» στο μέτρο που τους επιτρέπει η επιστημονική τους Ιδιότητα και το καταστατικό της Εταίρας, έχουν υποχρέωση να εκφράζονται με σαφήνεια, ελεύθερα, αδέσμευτα και επιστημονικά όπως όλες οι άλλες Εταιρίες και Οργανώσεις, όταν μάλιστα πρόκειται για κτηματική περιουσία του Δημοσίου με ιδιαίτερα ιστορικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
4.      Το μηνύματα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι τεχνικά και επιστημονικά κατά το δυνατόν εύπεπτα χωρίς δεν απαιτούμε να γίνονται το ίδιο καταληπτά από όλους τους αναγνώστες που μας παρακολουθούν.
5.      Με τη δέουσα προσοχή στην ανάγνωση θα διαπιστώσετε ότι ο σκοπός μας δεν ήταν να επιτεθούμε ή να απαξιώσουμε κανέναν. Αντίθετα, μας είναι όλοι σεβαστοί και κυρίως «χρήσιμοι» έως «πολύτιμοι». Όσοι επιδεικνύουν ενόχληση μάλλον μας παρεξηγούν βάναυσα και το κάνουν γιατί πιθανόν να επιθυμούν να μην υπάρχει διαφορετική από αυτούς άποψη και «προσέγγιση».
6.      Δεν υπάρχει λόγος να κρινόμαστε με καχυποψία. Το ενδιαφέρον μας είναι ειλικρινές και δεν μονοπωλούμε την ειλικρίνεια. Κρίνετέ μας με κριτήρια ουσίας
7.      Ας μην μπλέκουμε την προσωπική μας άποψη, τις θέσεις μας, τις αντιλήψεις μας για το κτήμα και τα όποια βιώματά μας, με την επιστημονική άποψη που έχουν κάποιοι που επιλέγουν να εκφράζονται ελεύθερα ακόμη και εάν δεν συμφωνούμε μαζί τους.
8.      Σαφώς, ανάμεσα στους αποδέκτες περιλαμβάνονται και εκείνοι που αντιλαμβάνονται το «Τατόι» ερασιτεχνικά με «εκδρομική» νοοτροπία ή σαν «περιβόητο» προορισμό μελών «περιηγητικής» λέσχης, χωρίς να έχουν ιδέα από Δάσος, Τοπίο, Περιβαλλοντικό σχεδιασμό ακόμη και για την Οικολογία στην επιστημονική και όχι την «επικοινωνιακή» της διάσταση. Εννοούμε όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την υπερφόρτωση του χώρου με κινδύνους, την εγκατάλειψη, τη ρύπανση, τις ανέλεγκτες περιηγήσεις και τη χρήση του τοπίου σαν άτυπο υπερτοπικό πάρκο παρατουρισμού, με νοοτροπία και στόχο την ενεργό αναψυχή χωρίς όρους και κανόνες.   
9.      Οι «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» δεν είμαστε κλειστό club, είμαστε απίστευτα «απλοί» και ανοικτοί "επιστήμονες" χωρίς σύνδρομα μονοπώλησης ή ολιγοπώλησης της γνώσης (αρκεί να μιλάμε για τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία προωθούμε και να μην παρασυρόμαστε σε αλλότριες συζητήσεις και ερμηνείες)
10.   Για να ηρεμήσουν οι επικριτές των θέσεων μας, σας διαβεβαιώνω ότι οποιοσδήποτε, μελετά, σχεδιάζει, ερευνά, κατασκευάζει και μετά κάθεται και γράφει και εκφράζεται για το Τοπίο είναι ο πιο κοντινός μας φίλος…(εννοώ όλους αυτούς που σπούδασαν το τοπίο και ζουν από το τοπίο)
11.  Οποιοσδήποτε επίσης θυσιάζει προσωπικό χρόνο και συνεισφέρει με ευαισθησία για το Τατόι και όχι μόνο, αλλά μέσα από επιστημονικά επιχειρήματα και προσγειωμένη σκέψη χωρίς αποκλεισμούς όλων των άλλων που εκφράζονται και δρουν για τον ίδιο σκοπό, επίσης είναι πολύ κοντινός δικός μας φίλος…. 

Δρ Σταμάτης Σεκλιζιώτης
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αρχιτέκτων Τοπίου (PhD, Birmingham UK)
Πρόεδρος του Δ.Σ. «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου