Ποιοί Eίμαστε/ Who We Are

Ιδρύθηκε Επιστημονική μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (ΓτΚ) (Agronomists of the World - AGWO) από ομάδα πρωτοβουλίας Ελλήνων Γεωπόνων, Δασολόγων, Αρχιτεκτόνων Τοπίου, Βιολόγων, Μηχανικών, Ειδικών άλλων Επιστημονικών κλάδων, Επιχειρηματιών, Ερευνητών, Ακαδημαϊκών, Αγροτών και ευαισθητοποιημένων Πολιτών με επαρκή εκπροσώπηση στην Ελλάδα (52 Ιδρυτικά Μέλη) και χώρες του εξωτερικού (12 Ιδρυτικά Μέλη - Σύνδεσμοι Εξωτερικού στον Καναδά τις ΗΠΑ, τη Μ. Ανατολή και Ευρώπη) και με διασυνδέσεις με συγγενείς οργανώσεις, ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, Επαγγελματικές Ενώσεις και Συνδέσμους.

Η σαρωτική οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα γεννά για την ελληνική ύπαιθρο και τους ανοικτούς χώρους μέσα και γύρω από τις πόλεις, την ανάγκη για άμεσο επαναπροσδιορισμό της προοπτικής και του ρόλου των Γεωπονικών και των συγγενών προς αυτή Επιστημών, στην ανάκαμψη της Εθνικής οικονομίας μέσα από σύγχρονες & εναλλακτικές πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία, την αποκατάσταση της αυτάρκειας των αγαθών, τη διασφάλιση της διατροφικής υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, την προστασία της αυθεντικότητας του ελληνικού Τοπίου, του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, την τραγική ανεπάρκεια του Αστικού Πρασίνου, τη διατήρηση της λαϊκής Παράδοσης και του Πολιτισμού.

Για πολλές δεκαετίες ο πολίτης «εξαναγκάζεται» σε ρόλο ανήμπορου θεατή «πυροσβεστικών», «επικοινωνιακών» «αναχρονιστικών & περιπτωσιακών» παρεμβάσεων της Πολιτείας χωρίς Εθνική στρατηγική για τη Γεωργία, τα Δάση, τη Διατροφή, τους Φυσικούς πόρους και τον Αστικό και Περιαστικό ανοικτό Χώρο Πρασίνου. Τα φαινόμενα συνδέονται με τη διαρκή απαξίωση και αποθάρρυνση του επιστημονικού κόσμου, ιδιαίτερα των νέων που εξωθούνται «στη νέα μετανάστευση», φαινόμενα που συνδέονται και με ένα σύστημα παιδείας ασύμβατου προς τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις δομές της αγοράς το οποίο στερείται ευκαιριών, «ελευθερίας», επάρκειας πόρων, επαγγελματικής προοπτικής και του δικαιώματος για άσκηση εφαρμοσμένης επιστήμης και έρευνας σε όφελος των πολιτών και του τόπου.
Οι «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» πιστεύουμε ότι με δυναμικές αιχμές

• την αγροτική οικονομία σε νέες διαρθρωτικές βάσεις (Πρωτογενής Τομέας)
• τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη διαχείριση του τοπίου και των φυσικών πόρων με πνεύμα «επαναφοράς τους σε διαχειρίσιμο φυσικό ή ημιφυσικό επίπεδο» (Προστασία του Περιβάλλοντος & Αποκατάσταση του Τοπίου)
• και την παράλληλη ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του πολίτη ποσοτικά, ποιοτικά και τιμολογιακά με γνώμονα τη σωστή παραγωγή & ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, την διατροφική συμπεριφορά και την υγεία του πληθυσμού

μπορούμε να αμβλύνουμε, ακόμη και να απαλείψουμε αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον μέρος των αρνητικών διαπιστώσεων και μιας σειράς «ανησυχητικών προοπτικών» που εκπέμπει η σημερινή γενική εικόνα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Όλα αυτά με ουσιαστική Στήριξη και Επιστημονική συμμετοχή όσων γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται «την τέχνη» και είναι σε θέση να εντοπίζουν εφικτές λύσεις και προτεραιότητες, να συμμετέχουν, να αναδεικνύουν και να αναβαθμίζουν με κάθε τρόπο και κόστος, αντί να πνίγουν τον ενθουσιασμό και τη θέληση, ιδιαίτερα των νέων.
Από το Σεπτέμβριο του 2010, έχουν συσταθεί και εργάζονται οι πρώτες επτά (7) ομάδες εργασίας των «Γεωπόνων του Κόσμου»
1. «Αστικό Τοπίο και Αστικό Πράσινο»
2. «Θεραπευτικοί Κήποι και Τοπία»
3. «Αγροτική Πολιτική – Παραγωγή & Εμπορία – Αγροτικό Ισοζύγιο»
4. «Βιότοποι & Βιοποικιλότητα»
5. «Τρόφιμα και Διατροφικές Συνήθειες»
6. «Αγροτική Βιοτεχνολογία vs. Συμβατή και Παραδοσιακή Γεωργία»
7. «Η Παραγωγή του Φυτού για Αναπλάσεις και Κηποτεχνικές Χρήσεις»
Περισσότερες Ομάδες είναι υπό ίδρυση για Θέματα «Υδάτινων Πόρων», «Νέων Αγροτών», «Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης», «Υδατοκαλλιεργειών» κλπ. Οι εγγραφές Εταιρικών Μελών και Απλών Μελών και οι συμμετοχές σε ομάδες εργασίας, είναι ανοικτές και συνεχίζονται (e-mail επικοινωνίας: sl-sekl@otenet.gr)

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»:
Δρ Σταμάτης Λ. Σεκλιζιώτης, Γεωπόνος ΑΠΘ – Αρχιτέκτων Τοπίου (PhD, Birmingham, UK)

Ο Γραμματέας των «ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»:
Κώστας Τάτσης, Γεωπόνος ΓΠΑ


English Version


AGRONOMISTS OF THE WORLD” (AGWO), or in Greek: “ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, is a Non-governmental, Non-Profit Organization born in Greece in July 2010, now being at the stage of further expansion and development. Founders, Associates and Members of AGWO are eminent Scientists and Professionals in Greece and abroad, in the fields of Agricultural Sciences, Agriculture Economics, Horticulture, Forestry, the Farming Community, Biotechnology, National & International Research, Academia, Environmental Sciences, Rural & Regional Development, Landscape Architecture & Environmental Design, Spatial Planning, Landscape Contractors, Irrigation Engineering, Economics, the Agricultural Bank of Greece, Food & Nutrition Industry reps, the Media and Trade Service Businesses. These fields of activity are well represented in the Board of Directors and among the first 64 Associate Members (& shareholders) who have already joined AGWO with enthusiasm, while others have expressed their full support in various ways.
AGWO is establishing a global network with “focal point” representatives in foreign countries (USA, Canada, EU-27, Egypt, Balkan States, Israel, and Russia.
AGWO aims to:
• promote the «resurrection» of a vanishing and diverse Agricultural sector in a severe «economic and food crisis» environment,
• help with ideas and sound rural planning proposals so that young farmers stay in the countryside,
• support low income consumers and guide them to accessible, low cost & healthy nutrition solutions
• provide know how and training related to Urban and Peri-Urban sustainable farming techniques for food production, Urban forestry practices, roof garden development and proper urban runoff management
• investigate the applicability and promote modern alternative cultivation and management practices in crop production (i.e. integrated pest management & Precision agriculture)
• Propose and carry out studies the feasibility of Agricultural biotechnology in traditional agricultural environments around the Mediterranean basin (small parcel ownership, traditional farm structures, wide diversity of crops & bioclimate)
• Propose and participate in projects related to the protection of natural resources and the minimization of impacts due to Climatic Change in the production of food,
• Improve standards of living of both urban and rural populations,
• support sustainable agricultural development and environmental friendly investments
• protect biotopes, wetlands, national parks and agricultural biodiversity at national and international level, promote rural landscape conservation awareness
• Rehabilitate damaged Urban, peri-Urban, Rural and Forest landscapes from Forest fires, mining and erosion
Its aim is also to help promote collaboration between other Associations and NGOs with similar interests and scope, throughout the country of Greece and the rest of the world, so that together we can more effectively partner with Domestic and International Organizations and each other to create a more peaceful, just, equitable and sustainable world for this and future generations.
Please help make our organization a valuable tool for connecting, sharing, learning and growing, by participating.
Since September 2010, AGWO has established its first seven working Scientific Working Groups, already working on various fields and have produced interesting Reports and Proposals submitted to the Government of Greece and published in the media. These first groups are:
1. Urban Landscape and Greenery in the City
2. Therapeutic Gardens & Landscapes
3. Agricultural Policy – Production & Trade – Ag Balance of Trade”
4. Biodiversity (Genetic Material and Biotope Protection)
5. Food and Human Nutrition issues
6. Agricultural Biotechnology versus Conventional crop production and Traditional farming
7. Domestic production of Ornamental plants for Landscaping
More working groups are under discussion and establishment, like: “the Water Resources group”, “Promotion of Products of Geographical Indication - GI”, “Hydroponic production”, etc. Membership applications are welcomed at: sl-sekl@otenet.gr

Address: 59 Voutsina Street, Holargos, GR-15561, Athens – GREECE, Phone: (+30) 210 6563962

Respectfully,

Dr Stamatis L. Sekliziotis,
President of the Board “AGRONOMISTS OF THE WORLD”
Agricultural Specialist (MSc), Landscape Architect (PhD, Birmingham UK)

Konstantinos Tatsis,
Secretary “AGRONOMISTS OF THE WORLD”
Agricultural Specialist (MSc), Landscape Contractor